Życzenia w kategorii: Na Boże Narodzenie

 • 8
  Krokiem śmiałym i wesołym, śpieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
 • 2009-11-26 13
  Przy wigilijnym stole, łamiąc się opłatkiem świętym pamiętajmy, że ten dzień w Miłości jest poczęty.
 • 2009-11-26 11
  W Betlejem rodzi się Dziecię.
  Prawdziwą Radość przynosi wszystkim na świecie .
  Niech wraz z Boga Dzieciną dni Wasze szczęśliwie płyną.
 • 2009-11-26 10
  Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej opromienia wasze rodziny
  i niech zawsze wskazuje drogę do Chrystusa.
 • 2009-11-26 16
  Dziecię się nam narodziło, Chrystus został nam dany...
  Niech ta radosna wieść rozraduje wasze serca i napełni pokojem, abyście ten świąteczny czas spędzili w harmonii i szczęściu.
 • 2009-11-26 5
  Niech Miłość, która przyszła do nas na nowo w Osobie małego Jezusa wypełnia radością Wasz dom i Wasze serca.
  W zbliżającym się Nowym Roku niech wam Bóg błogosławi.
 • 2009-11-26 6
  Niech Gwiazda Betlejemska da Wam szczęście i pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku.
 • 2009-11-26 5
  Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię Boże zrodzone
  W pieluszki spowite, w żłobie położone .
  Oddajcie mu pokłon Boski.
  On osłodzi wasze troski.
 • 2009-11-26 22
  Świąt pełnych Pokoju i Radości, głębokiego przeżycia Tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Pana oraz obfitych łask w Nowym Roku życzą
1 ... 10111213
Dobre Życzenia na Facebooku