Regulamin

Regulamin portalu Dobre Kartki - Dobre Życzenia :: Postanowienia ogólne ::

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego DobreZyczenia.com zwanego dalej (Serwisem), w zakresie:

 • tworzenia i wysyłania kartek internetowych, zwanych dalej (e-Kartkami) drogą elektroniczną,
 • treści i formy e-Kartek oraz życzeń zamieszczanych w Serwisie przez zarejestrowanych użytkowników.

Rejestracja użytkowników

 • Korzystanie z Serwisu w zakresie zarówno wysyłania jak i odbierania e-Kartek jest całkowicie BEZPŁATNE i nie wymaga rejestracji.
 • Rejestracja w naszym Serwisie jest zupełnie dobrowolna.
 • Niektóre z funkcji naszego Serwisu są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, po ich wcześniejszym zalogowaniu.
 • W celu dokonania rejestracji, każdy użytkownik proszony jest o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, oraz utworzenia hasła dla swojego nowego konta.
 • Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji, jak również usunięcia w/w danych.
 • W przypadku usunięcia powyższych danych, konto użytkownika, wraz z dodanymi przez niego e-Kartkami zostanie automatycznie usunięte.

Tworzenie i wysyłanie e-Kartek

 • Tworzenia oraz wysyłanie e-Kartek jest BEZPŁATNE i dostępne dla wszystkich odwiedzających i korzystających z naszego Serwisu.
 • Zabrania się tworzenia i wysyłania kartek o treści niezgodnej z prawem czy też ogólnie przyjętym kanonem dobrych zachowań, o treści obraźliwej, nakłaniającej do nienawiści, obscenicznej czy wulgarnej.

Dodawanie własnych e-Kartek oraz życzeń przez zarejestrowanych użytkowników.

 • Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość, bezpośrednio ze swojego konta, dodawania, edycji, oraz usuwania własnych zdjęć z których może tworzyć własne e-Kartki.
 • Zarejestrowny użytkownik umieszczając zdjęcia na serwerze serwisu DobreZyczenia.com potwierdza, że jest ich autorem bądź też posiada zgodę/autoryzację ich właściciela do ich użycia na stronach naszego serwisu.
 • Dodane przez zarejestrowanego użytkownika e-Kartki mogą być umieszczone w katalogu "Publicznym", a wiec katalogu ogólnie dostępnych kartek dla wszystkich użytkowników Serwisu, bądź też w katalogu kartek "Prywatnych", dostępnych tylko dla ich właściciela po zalogowaniu.
 • Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość dodawania własnych życzeń do dostępnych w naszym Serwisie kategorii.
 • Zarówno e-Kartki jak i dodane przez zarejestrowanych użytkowników życzenia, podlegają sprawdzeniu i zatwierdzeniu ich przez Administratora serwisu pod względem ich poprawności, estetyki, oraz zgodności z regulaminem Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwera serwisu DobreZyczenia.com wszelkich zdjęć, e-kartek, czy innych materiałow multimedialnych, które byłyby sprzeczne z niniejszym regulaminem.

Postanowienia końcowe

 • Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia, której rodzice bądź prawni opiekunowie wyrażą w jej/jego imieniu zgodę na korzystanie z naszego Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszyscy użytkownicy zostaną o takich zmianach niezwłocznie powiadomieni.
 • Korzystanie z Serwisu stanowi bezwarunkową akceptację treści Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zasad niniejszego regulaminu, konto użytkownika może zostać zawieszone lub całkowicie usunięte w trybie natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia.
 • Wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
  info [malpa] dobrezyczenia.com
  lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj.
Dobre Życzenia na Facebooku