Życzenia w kategorii: Na Bierzmowanie

 • 276
  ''Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?''
  1 Kor 3,16

  Drogi .....

  Niech te słowa sprawią, że w swym życiu zawsze będziesz świadczyć o Bogu.
  Niech Duch Święty zleje na ciebie szczodrze potrzebne łaski i błogosławieństwo.

  Życzenia składa/ją
 • 2011-05-28 236
  ''Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.''
  1 Kor 11,11

  Niech Duch Święty, w przyjętym z wiarą sakramentem bierzmowania, rozleje obficie swoje dary.
 • 2011-05-02 258
  ''Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch: różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są rodzaje działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.''
  1 Kor 12,4-6

  Niech przyjęty z wiarą sakrament obficie rozleje na Ciebie swe łaski.
 • 2011-05-02 282
  ''Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, będziecie moimi świadkami.''
  Dz 1,8

  Życzymy mocnej wiary i pięknego życia; doświadczenia błogosławionych darów Ducha Świętego.
  Życzenia składa/składają
 • 2011-05-02 142
  Życzymy/ Życzę/ błogosławionych owoców sakramentu bierzmowania
 • 2011-05-01 172
  Niech obiecany Duch Święty napełni serce i umysł pokojem, mądrością, pobożnością i bojaźnią Bożą.
 • 2011-04-22 172
  Przybądź Duchu Stworzycielu

  Dusz ludzkich nauczycielu,

  Racz łaską Twoją obdarzyć

  Serca, któreś raczył stworzyć.

  Daj twoim wierzÄ…cym,

  Tobie ufajÄ…cym, siedmiorakie dary:

  Daj zasługę męstwa,

  Daj wieniec zwycięstwa,

  Daj szczęście bez miary! Amen. Alleluja!
  (Sekwencja)
 • 2011-04-22 197
  Ześlij Boże Ducha Świętego. Oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku wyprowadź z błędów. Zlej obficie Swoje dary.
 • 2011-04-22 185
  ''Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru'' Dz 2,2

  Niech Duch Święty swoją mocą obdarzy Cię obficie darami .
123
Dobre Życzenia na Facebooku