Życzenia w kategorii: Religijne

 • 13
  Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.
  (2 Kor 1,3-4)
 • 2015-06-14 4
  Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg:
  Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
  i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
  Przeto wyjdźcie spośród nich
  (2 Kor 6,16)
 • 2015-06-14 17
  I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą
  (Mk 16,15-17)
 • 2015-06-14 3
  Odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi". Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".
  (Dz 1,7-8)
 • 2015-06-14 6
  Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy:
  Boga się bój
  i przykazań Jego przestrzegaj,
  bo cały w tym człowiek!
  Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd,
  wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe.
  (Koh 12, 13-14)
 • 2015-06-14 9
  Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję.
  (Dn 13,60)
 • 2015-06-14 7
  Dziękczynienie i modlitwa o znajomość Chrystusa jako Głowy
  Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę [w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je,
  gdy wskrzesił Go z martwych
  i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich,
  ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem,
  i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym
  nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
  I wszystko poddał pod Jego stopy,
  a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,
  który jest Jego Ciałem,
  Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
  (Ef 1,15-23)
 • 2015-06-14 10
  Tak mówi Pan:
  "Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię,
  w dniu zbawienia przyjdÄ™ ci z pomocÄ….
  A ukształtowałem cię i ustanowiłem
  przymierzem dla ludu,
  aby odnowić kraj,
  Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
  ta, która kocha syna swego łona?
  A nawet, gdyby ona zapomniała,
  Ja nie zapomnÄ™ o tobie.
  (Iz 49, 8.15)
 • 2015-06-14 4
  Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu».
  (Joz 24,15)
1234 ... 109
Dobre Życzenia na Facebooku