Życzenia w kategorii: Wielkanocne

 • 33
  Dokonało się dzieło naszego Odkupienia. Pękły pieczęcie grobu i
  śmierci, a na nasze życie padł blask niezniszczalnego życia wiecznego.
  Radujmy siÄ™ i weselmy! Alleluja!

  Niech nadchodzące święta będą dla nas dniami przeżytymi w radości, pokoju i życzliwości.
  A głębokie przeżycia z liturgii Triduum Paschalnego przyczyni się do  odnowy naszego życia. • 2014-06-22 15
  Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
  Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
  A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. (1 Kor 15,12-14)

  Alleluja Jezus żyje!
 • 2014-06-08 24
  ''Chrystus zmartwychwstan jest,
  Nam na przykład dan jest,
  Iż mamy zmartwychpowstać,
  Z Panem Bogiem królować.''
  Alleluja.
 • 2014-06-08 31
  Nauka bowiem krzyża, która głupstwem jest dla świata,
  dla nas jest mocą Bożą. 1 Kor 1,18

  Alleluja!

  Otwórzcie Wasze serca dla Pana Zmartwychwstałego - niech stanie pośród Was ze swoim Pokojem, Mocą i Radością.
  Życzymy błogosławionego czasu przeżywania Triduum Paschalnego i czasu świętowania Wielkiej Nocy.
 • 2014-04-21 16
  Dokonało się dzieło naszego Odkupienia. Pękły pieczęcie grobu i
  śmierci, a na nasze życie padł blask niezniszczalnego życia wiecznego.
  Radujmy siÄ™ i weselmy! Alleluja!

  Niech nadchodzące święta będą dla nas dniami przeżytymi w Radości, Pokoju i Życzliwości.

  Niech nam przyniosą głębokie przeżycia z liturgii Triduum Paschalnego.

  Niech radość przeżywania Tajemnicy Odkupienia pozwoli nam lepiej
  zrozumieć powołanie do odnowy życia, do wzrastania w miłości ku Bogu i ludziom.
 • 2014-04-21 29
  Kochani.

  Życzymy głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
  Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie zawsze z Wami.

  Radosnych ÅšwiÄ…t Wielkiej Nocy.

  Niech Pan Jezus króluje w sercach, małżeństwie i rodzinie; obdarzając obficie Swoimi łaskami, błogosławieństwem i radością.
  Niech będzie mocą w trudnościach i wszelkich niebezpieczeństwach, umacniając Waszą wiarę, nadzieję i miłość.
  Życzenia składają
 • 2013-04-09 16
  Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
  Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem.'' Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.
  (Mt 28,1-8)

  ALLELUJA!
  Przesyłamy życzenia, by wszystkie smutne PIĄTKI zamieniały się w radość NIEDZIELI
 • 2013-04-01 35
  ''Droga z Chrystusem prowadzi do Zmartwychwstania. "

  Bogatych w łaski, błogosławieństwo i radość Świąt Zmartwychwstania Pańskiego; chwil pełnych miłości i rodzinnego ciepła spędzonych w gronie najbliższych oraz smacznej święconki
  życzą
 • 2013-03-31 35
  Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz błogosławieństwa Bożego jak również smacznej święconki życzą
1234 ... 7
Dobre Życzenia na Facebooku