Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje.

Znajdź interesujące Cię cytaty, wpisując słowa kluczowe do poniższej wyszukiwarki. Możesz też skorzystać z opcji wyszukiwania alfabetycznego, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych w naszym serwisie cytatów rozpoczynających się od wybranej przez Ciebie litery.

 • Szczęście to jedyna rzecz, która siÄ™ mnoży, gdy siÄ™ je dzieli. ( Albert Schweitzer )
 • Czego szukasz?
" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z 
 • Ab alio exspectes, alteri quod feceris - co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego.(Seneka)
 • Absens carens - nieobecny traci.
 • Aby samemu stać siÄ™ lepszym, nie musisz czekać na lepszy Å›wiat. (P. Bosmans)
 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem - i w nieszczęściu zachowuj spokój umysÅ‚u.(Horacy)
 • Ale marzenia nie speÅ‚niajÄ… siÄ™ ot tak. W tym caÅ‚a ich magia. Å»e sÄ… wyczekane.(Martyna Wojciechowska)
 • Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - musisz żyć dla innych, jeÅ›li chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.(Seneka)
 • Amantium irae amoris integratio - kłótnie kochanków umacniajÄ… ich miÅ‚ość.(Terencjusz)
 • Ambitiosa non est fames - głód nie ma ambicji.(Seneka)
 • Amicorum omnia communia - u przyjaciół wszystko jest wspólne.(Pitagoras)
 • Amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznaje siÄ™ w niepewnej sytuacji.( Cyceron)
 • Amor vincit omnia - miÅ‚ość wszystko zwycięża.
 • AnioÅ‚ami sÄ… ci, którzy promieniejÄ… dobrem. Ich pojawienie wnosi radość, dobro i piÄ™kno w życie. W nich żyje odczuwalna MIŁOŚĆ. (P. Bosmans)
 • AnioÅ‚owie Stróżowie nas strzegÄ… - nie pozwolÄ…, aby spotkaÅ‚o nas coÅ› zÅ‚ego.
 • Åšmiech to zdrowie.
 • Åšmierć nie jest nocÄ…, ale Å›wiatÅ‚em; nie jest koÅ„cem, ale poczÄ…tkiem; nie jest nicoÅ›ciÄ…,ale wiecznoÅ›ciÄ…. (Viktor Hugo)
 • Åšpiesz sie powoli. (Cesarz August)
 • Åšwiadomość,że gdzieÅ› jest ktoÅ›,kto-mimo dzielÄ…cej odlegÅ‚oÅ›ci lub nie wyrażonych myÅ›li-wyczuwa twÄ… obecność,przemienia tÄ™ ziemiÄ™ w raj.(J.W.Goethe)
 • Åšwiatu potrzeba wiÄ™cej wrażliwych serc i mniej zimnej stali. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • ÅšwiÄ™tość jest zawsze mÅ‚oda jak życie Boga. Czynienie dobra nie odwlekajmy na później. (Jan PaweÅ‚ II) -
 • Aurea dicta - zÅ‚ote sÅ‚owa.(Lukrecjusz)
 • Aurea mediocritas - zÅ‚oty Å›rodek.(Horacy)
 • Źle czyni czÅ‚owiek, jeÅ›li poprzestaje na zadowoleniu z siebie i Å‚atwo przyjmuje pochwaÅ‚Ä™ ludzkÄ…. Ale również źle czyni, jeÅ›li boi siÄ™ krytyki i nagany. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Źle nabyte, nie bÄ™dzie dobrze spożyte. (Åšw. Jan z KÄ™t)
 • Å»ycie bez nauki jest Å›mierciÄ… -myÅ›l Å‚aciÅ„ska.
 • Å»ycie jest jednÄ… lekcjÄ… pokory.(Åšw. Augustyn)
 • Å»ycie jest zbyt krótkie,a Å›wiat zbyt maÅ‚y,aby z nich uczynić pole walki.(P.BOSMANS)
 • Å»ycie każdego czÅ‚owieka musi być nieprzerwanÄ… wÄ™drówkÄ… ku Å›wiÄ™toÅ›ci. ( Jan PaweÅ‚ II)
 • Å»ycie nie daje nam tego,czego chcemy,lecz to,co dla nas ma.(WÅ‚.St.Reymont)
 • Å»ycie to czas, w którym szukamy Boga. Åšmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. ( Åšw. Franciszek Salezy)
 • Å»ycie to szereg poÅ›wiÄ™ceÅ„ . Trzeba tÄ™ zasadÄ™ nosić w sercu i w gÅ‚owie.(Henryk Sienkiewicz)
 • Å»ycie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Å»yczliwe spojrzenie i uÅ›miech wiÄ™cej nie raz znaczÄ… niż udany dialog.(SÅ‚.Boży kard.St. WyszyÅ„ski)
Dobre Życzenia na Facebooku