Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje.

Znajdź interesujące Cię cytaty, wpisując słowa kluczowe do poniższej wyszukiwarki. Możesz też skorzystać z opcji wyszukiwania alfabetycznego, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych w naszym serwisie cytatów rozpoczynających się od wybranej przez Ciebie litery.

 • Powinno siÄ™ być dobrym jak chleb. Jak chleb, który leży na stole, z którego każdy może kÄ™s dla dla siebie ukroić i nakarmić siÄ™, kiedy jest gÅ‚odny. Åšw. Albert (z tomiku "ZÅ‚ote myÅ›li, 1398 rad, aforyzmów i drogowskazów dla każdego" zebraÅ‚ ks. A.Kajzerek 2007)
 • Czego szukasz?
" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z 
 • P jak "pomyÅ›leć."P jak"powiedzieć." Pierwej pomyÅ›l,potem powiedz ponieważ powiedzenie nie przemyÅ›lane powoduje przykrość.(Pino Pellegrino)
 • PaÅ„stwu nie przysÅ‚uguje żadna bezpoÅ›rednia wÅ‚ada nad ciaÅ‚em podwÅ‚adnych. Jeżeli nie ma winy i tym samym powodu do kary cielesnej, nie wolno nam naruszyć caÅ‚oÅ›ci ciaÅ‚a, albo okaleczyć, ani ze wzglÄ™du na eugenikÄ™, ani z jakichkolwiek innych powodów. ( Pius XI )
 • Paść może i naród wielki,zniszczeć tylko nikczemny.(St. Staszic)
 • Pacta sunt servanda - należy dotrzymywać ukÅ‚adów.
 • Panie, daj co rozkazujesz i rozkazuj, co chcesz. (Åšw. Augustyn)
 • Panować nad sobÄ… - to najwyższa wÅ‚adza. (Seneka)
 • Patrzaj swego i nie pragnij cudzego (Åšw. Jan Kanty)
 • Patrzysz w górÄ™, a nie spojrzysz na siebie: nie znajdzie Boga, kto Go szuka tylko w niebie. (Adam Mickiewicz)
 • Póki żyjemy, musimy siÄ™ uczyć sztuki życia. (Seneka)
 • PeÅ‚nÄ… korzyść wyciÄ…gnÄ…Å‚ ten, kto poÅ‚Ä…czyÅ‚ przyjemne z pożytecznym. (Horacy)
 • PeÅ‚niÄ™ czÅ‚owieczeÅ„stwa stanowiÄ…: ciaÅ‚o, dusza i Duch ÅšwiÄ™ty. (Åšw. Ireneusz)
 • Pecunia non olet - pieniÄ…dze nie Å›mierdzÄ….(Cesarz Wespazjan)
 • Per fas et nefas - nie przebierajÄ…c w Å›rodkach.
 • PieniÄ…dze dajÄ… chleb, los daje żonÄ™. (William Shakespeare)
 • PieniÄ…dzem otworzysz każde drzwi tylko nie drzwi do serca. (Phil Bosmans)
 • Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsÄ…dek.(Sokrates)
 • Plus dat, qui in tempore dat - dwa razy daje, kto prÄ™dko daje.
 • Po co żyć, nie bÄ™dÄ…c wolnym? Prawdziwa wolność - być posÅ‚usznym Bogu. (Seneka)
 • Po czterdziestce zaczyna siÄ™ starość mÅ‚odych, a po pięćdziesiÄ…tce mÅ‚odość starych.(Victor Hugo)
 • Po każdym dniu trzeba postawić kropkÄ™,odwrócić kartÄ™ i zaczynać na nowo.(P. Bosmans )
 • PoÅ›piech jest ojcem nieszczęścia. (Herodot)
 • Pod wieczór życia, bÄ™dÄ… sÄ…dzić ciÄ™ z miÅ‚oÅ›ci. (Åšw. Jan od Krzyża)
 • PodstawÄ… prawdziwej miÅ‚oÅ›ci do dziecka jest autentyczna miÅ‚ość miÄ™dzy małżonkami , zaÅ› podstawÄ… miÅ‚oÅ›ci zarówno małżeÅ„skiej jak i rodzicielskiej - jest oparcie w Bogu. ( Jan PaweÅ‚ II )
 • Poetae nascuntur, oratores fiunt - poetami siÄ™ rodzÄ…, mówcami zostajÄ….
 • Poezja to skok. Skok barbarzyÅ„cy, który poznaÅ‚ Boga.( J. Tuwim)
 • Pokój Å›wiatowy zaczyna siÄ™ od pokoju naszego serca. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Pokora jest korzeniem wszystkich cnót. Cnota, która nie wyrasta z tego korzenia, nie jest cnotÄ…, choćby nawet za cnotÄ™ w oczach ludzkich uchodziÅ‚Ä…. (BÅ‚. Urszula Ledóchowska)
 • Posiadamy w sobie dużo wiÄ™cej możliwoÅ›ci, niż o tym wiemy.(Åšw. Edyta Stein)
 • Potius sero quam numquam - lepiej późno niż wcale.(Liwiusz)
 • Powinno siÄ™ być dobrym jak chleb. (Åšw. Albert)
 • Powinno siÄ™ być dobrym jak chleb. Jak chleb, który leży na stole, z którego każdy może kÄ™s dla dla siebie ukroić i nakarmić siÄ™, kiedy jest gÅ‚odny. Åšw. Albert (z tomiku "ZÅ‚ote myÅ›li, 1398 rad, aforyzmów i drogowskazów dla każdego" zebraÅ‚ ks. A.Kajzerek 2007)
 • Poznać naturÄ™ czÅ‚owieka, poznać jÄ… gÅ‚Ä™boko, caÅ‚kowicie, zrozumieć kim jest wÅ‚aÅ›ciwie czÅ‚owiek - to wielki ratunek dla współczesnego Å›wiata. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • PozwoliÅ‚am, abyÅ› mnie miÅ‚owaÅ‚. Nie pozwoliÅ‚am, abyÅ› mnie znieważaÅ‚. (J. SÅ‚owacki)
 • Praca chroni nas przed potrójnym zÅ‚em; nudÄ…, wystÄ™pkiem i gÅ‚odem. ( Voltaire )
 • Praca to konieczność; jej brak jest cierpieniem, nigdy dobrodziejstwem. ( Lew ToÅ‚stoj )
 • Prawda wypowiadania w sÅ‚owie - kosztuje. Tylko za plewy siÄ™ nie pÅ‚aci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba zapÅ‚acić. (kard. Stefan WyszyÅ„ski)
 • PrawdÄ™ należy mówić tylko temu, kto chce jej sÅ‚uchać. ( Seneka )
 • Prawdziwa mÄ…drość uczy pokory. PrzemÄ…drzaÅ‚ość - pychy. (Jan Kochanowski )
 • Prawdziwe bogactwo to nie to ile twoja praca pozwoli ci zarobić, ale to kim ciÄ™ uczyni.(Pino Pellegrino)
 • Primum non nocere - przede wszystkim nie szkodzić. (Hipokrates)
 • Primum vivere, deinde philosophari - najpierw móc żyć, potem filozofować.
 • Principiis obsta - zÅ‚o niszcz w zarodku.(Owidiusz)
 • Pro captu lectoris habent sua fata libelli - los książek zależy od pojÄ™tnoÅ›ci czytelników. (Terencjusz Maurus)
 • Pro publico bono - dla dobra ogółu.
 • Proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris - wÅ‚aÅ›ciwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo siÄ™ obraziÅ‚o.(Tacyt)
 • PrzestaÅ„my nareszcie krÄ™cić siÄ™ wokół siebie, a pomyÅ›lmy o niesieniu pomocy innym." "ZaprzestaÅ„my stawiać wymagania innym! Sobie je dyktujmy! ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • PrzestrzeniÄ… ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydÅ‚a, jest cisza (Antoine de Saint-Exupéry)
 • Przez cierpienie pogÅ‚Ä™bia siÄ™ miÅ‚ość. (kard. St. WyszyÅ„ski)
 • Przez miÅ‚osierdzie Pana nie wiesz, kiedy masz umrzeć; dzieÅ„ twojego koÅ„ca pozostajÄ™ w ukryciu, abyÅ› rozważaÅ‚ wszystkie. ( Åšw. Augustyn )
 • Przyjaźń jest jak nieÅ›miertelnik - blady kwiatek, ale niewiÄ™dnÄ…cy nigdy. (H. Sienkiewicz)
12
Dobre Życzenia na Facebooku