Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje.

Znajdź interesujące Cię cytaty, wpisując słowa kluczowe do poniższej wyszukiwarki. Możesz też skorzystać z opcji wyszukiwania alfabetycznego, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych w naszym serwisie cytatów rozpoczynających się od wybranej przez Ciebie litery.

 • Osoba uboga, ma wszystko u Boga.(BÅ‚. Honorat KoźmiÅ„ski)
 • Czego szukasz?
" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z 
 • Damnat quod non intelligunt - potÄ™piajÄ… to, czego nie rozumiejÄ….
 • De fumo in flammam - z dymu w ogieÅ„; z deszczu pod rynnÄ™.
 • De gustibus non est disputandum - w sprawach gustów nie ma dyskusji.
 • Dictum sapienti sat - mÄ…drej gÅ‚owie dość dwie sÅ‚owie.
 • Diem perdidi - straciÅ‚em dzieÅ„ (bo nie zrobiÅ‚em nic dobrego)-Tytus.
 • Discenda est virtus - cnoty należy uczyć.(Seneka za Sokratesem)
 • Dla dobrych Å›mierć jest zaproszeniem do odpoczynku. ( Åšw. Ambroży )
 • Dla kobiety szczęściem najwyższym gdy ma wielkiego Boga na niebie, a wielkiego męża na ziemi. ( Aldona RaczyÅ„ska)
 • Dla tego, kto ma zawsze ufny wzrok utkwiony w Bogu, nie ma niespodzianek, nawet niespodzianki Å›mierci. ( BÅ‚.Jan XXIII )
 • Dlaczego pÅ‚acz jest sÅ‚odkim dla nieszczęśliwych? (Åšw. Augustyn)
 • DoÅ›wiadczenie nieszczęścia uczy pomagać nieszczęśliwym. Im ktoÅ› mniej myÅ›li o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy. Diane (z tomiku "ZÅ‚ote myÅ›li, 1398 rad, aforyzmów i drogowskazów dla każdego" zebraÅ‚ ks. A.Kajzerek 2007)
 • Dobre zwyczaje zgadzajÄ… siÄ™ ze sobÄ…, dlatego trwajÄ…. (Seneka)
 • Dobro należy czynić i dążyć doÅ„, a zÅ‚a należy unikać. ( Åšw. Tomasz z Akwinu )
 • Dobro w Å›wiecie odkrywamy w miarÄ™, jak sami stajemy siÄ™ lepsi. (H. Sienkiewicz)
 • Dobroć nie powinna przeradzać siÄ™ w sÅ‚abość.(Åšw. Teresa z Lisieux)
 • Dobroć to jedyny motor życia.(G.Zapolska)
 • Dobrze jest być sÅ‚awnym, ale pewniejsze jest mieć pieniÄ…dze. (Seneka)
 • Dobrze jest mieć przykroÅ›ci - to czyni czÅ‚owieka bardziej uważajÄ…cym i miÅ‚osiernym". (Åšw. Teresa od DzieciÄ…tka Jezus )
 • Dobrzy ludzie sÄ… szczęśliwi.(Sokrates)
 • Docendo discimus - uczÄ…c innych, sami siÄ™ uczymy.( Seneka)
 • DokÄ…d mogÅ‚em uciec od samego siebie? (Åšw. Augustyn)
 • Dopóki czas macie, czyÅ„cie dobro. (PaweÅ‚ z Tarsu)
 • DoskonaÅ‚ość polega na tym,by czynić Jego wolÄ™,by być tym , czym On nas chce mieć.(Åšw. Teresa z Lisieux)
 • Drobne i nieznaczne dokonania mogÄ… nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogÄ… nas upodlić, jeÅ›li sÄ… źle wykonane. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Drogi kamieÅ„ nie przestaje być sobÄ… nawet wtedy, gdy spadnie w bÅ‚oto i zabrudzi siÄ™. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Drzewo niesmagane wiatrem rzadko kiedy wyrasta silne i zdrowe. (Seneka)
 • Dum spiro, spero - dopóki oddycham, nie tracÄ™ nadziei.
 • Dusza żywi siÄ™ tym,z czego siÄ™ cieszy.(Åšw. Augustyn)
 • Dwie rzeczy dajÄ… duszy najwiÄ™kszÄ… siÅ‚Ä™: wierność prawdzie i wiara w siebie. (Seneka)
 • Dwie sÄ… zwÅ‚aszcza namiÄ™tnoÅ›ci silne i przeciw rozumowi: gniew i pożądliwość.( Erazm z Rotterdamu)
 • Dwie sÄ… zwÅ‚aszcza namiÄ™tnoÅ›ci silne i przeciw rozumowi: gniew i pożądliwość. (Erazm z Rotterdamu)
 • DzieÅ„ bez uÅ›miechu, to dzieÅ„ spisany na straty. (P. Bosmans)
 • Dzieci bardziej od dorosÅ‚ych potrzebujÄ… pewnoÅ›ci ,że sÄ… kochane przez tych,którzy mówiÄ…,że kochajÄ….(Michel Quoist )
 • Dziel siÄ™ twym chlebem z innymi, bÄ™dzie smaczniejszy. Dziel siÄ™ twym szczęściem, bÄ™dziesz szczęśliwszym. (P. Bosmans)
 • Dzisiaj - to jedyny dzieÅ„. Twój dzieÅ„! UczyÅ„ go najlepszym dniem życia. (P. Bosmans)
Dobre Życzenia na Facebooku