Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje.

Znajdź interesujące Cię cytaty, wpisując słowa kluczowe do poniższej wyszukiwarki. Możesz też skorzystać z opcji wyszukiwania alfabetycznego, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych w naszym serwisie cytatów rozpoczynających się od wybranej przez Ciebie litery.

 • Po co żyć, nie bÄ™dÄ…c wolnym? Prawdziwa wolność - być posÅ‚usznym Bogu. (Seneka)
 • Czego szukasz?
" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z 
 • MaÅ‚e rzeczy sÄ… naprawdÄ™ maÅ‚e, ale być wiernym w maÅ‚ych rzeczach - to wielka rzecz. (Åšw. Augustyn)
 • Magnis nominis umbra - cieÅ„ wielkiego imienia; cieÅ„ dawnej Å›wietnoÅ›ci.
 • Magnum in parvo (dużo w maÅ‚ym) - wiele treÅ›ci w krótkiej wypowiedzi.
 • Magnus ille, qui in divitiis pauper est - wielki jest ten, kto w bogactwie żyje jak ubogi.(Seneka)
 • Mam w sobie miÅ‚ość gÅ‚Ä™bokÄ… jak morze i szczodrość jak morze bezgranicznÄ…. (W. Shakespeare)
 • Manus manum lavat - rÄ™ka rÄ™kÄ™ myje.
 • Módl się i ufaj. Nie denerwuj siÄ™! Niepokój nie sÅ‚uży niczemu. Bóg jest miÅ‚osierny i wysÅ‚ucha twojÄ… modlitwÄ™. ( Åšw. Ojciec Pio )
 • Módlmy się jedni za drugich, abyÅ›my kiedyÅ› poÅ‚Ä…czyć siÄ™ mogli w krainie wiecznej radoÅ›ci. ( Åšw.RafaÅ‚ Kalinowski)
 • MógÅ‚bym uczynić o wiele wiÄ™cej,gdybym miaÅ‚ wiÄ™cej nadziei.(KsiÄ…dz Jan Bosko)
 • Mów tylko wtedy, kiedy masz coÅ› do powiedzenia. (Sofokles)
 • Medicus curat, natura sanat - lekarz leczy, natura uzdrawia.
 • Medio tutissimus ibis - najbezpieczniej chodzić Å›rodkiem.
 • MiarÄ… miÅ‚oÅ›ci jest miÅ‚oÅ›c bez miary. (Åšw. Franciszek)
 • MiarÄ… naszej miÅ‚oÅ›ci ma być miÅ‚ość, jakiej dla siebie oczekujemy od caÅ‚ego Å›wiata. Gdy znajdÄ™ w sobie choć jeden akt miÅ‚oÅ›ci, już nie jestem nÄ™dzÄ…. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • MiÅ‚ość szuka tylko jednego: dobra ukochanej osoby. Wszystkie inne sprawy zostawia, by zajęły siÄ™ same sobÄ…. (Tomasz Merton)
 • MiÅ‚ość Å›wiadczona innym jest najwiÄ™kszym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy siÄ™ na okazywanie miÅ‚oÅ›ci. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • MiÅ‚ość dodaje otuchy jak promieÅ„ sÅ‚oÅ„ca po deszczu . (William Shakespeare)
 • MiÅ‚ość jest najpiÄ™kniejsza wtedy, gdy wytrwa do koÅ„ca.
 • MiÅ‚ość jest ozdobÄ… duszy,jej piÄ™knem.(polskie)
 • MiÅ‚ość jest skrzydÅ‚em, ktore Bóg daÅ‚ czÅ‚owiekowi, aby ten mógÅ‚ wzlecieć do Niego. (MichaÅ‚ AnioÅ‚)
 • MiÅ‚ość musi być próbowana jak zÅ‚oto w ogniu prób; tylko maÅ‚a miÅ‚ość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza siÄ™ i rozpala. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • MiÅ‚ość na wiek siÄ™ nie oglÄ…da. (Puszkin)
 • MiÅ‚ość nie jest pojedynczym wydarzeniem, ale klimatem, w którym żyjemy, PrzygodÄ… życia, podczas której uczymy siÄ™, okrywamy, dorastamy. Nie da siÄ™ jej zniszczyć jednÄ… pomyÅ‚kÄ… ani zdobyc jednym ciepÅ‚ym sÅ‚owem. MiÅ‚ość tworzy atmosferÄ™ serca. (ADRIS WHITMN z książeczki "Darem jest małżeÅ„stwo" Marion Stroud)
 • MiÅ‚ość nie jest zależnoÅ›ciÄ… ,ale darem , który daje nam życie.(Benedykt XVI)
 • MiÅ‚ość szuka tylko jednego: dobra ukochanej osoby. Wszystkie inne sprawy zostawia, by zajęły siÄ™ same sobÄ…. (Tomasz Merton)
 • MiÅ‚ość zaczyna siÄ™ wtedy , kiedy szczęście drugiej osoby jest ważniejsze niż Twoje.(J.W Goethe)
 • MiÅ‚oÅ›c nie jest caÅ‚kowicie Å›lepa, ale cierpi na Å›lepotÄ™. (H. Sienkiewicz)
 • MiÄ™dzy Bogiem,a czÅ‚owiekiem istnieje najwiÄ™ksze pokrewieÅ„stwo.(Åšw. Makary)
 • Mieć wielu przyjaciół,to nie mieć żadnego.(Arystoteles)
 • Miej serce i patrzaj w serce. ("Romantyczność" A. Mickiewicz)
 • Miej serce i patrzaj w serce.(Romantyczność A. Mickiewicz)
 • Milczenie dodaje kobiecie uroku. (Seneka)
 • Miscere utile dulci - Å‚Ä…czyć przyjemne z pożytecznym.(Horacy)
 • Można być do pewnego stopnia tym, kim chce siÄ™ być, ale nie przekraczaj granicy tego stopnia, bo nie starczy Ci siÅ‚ do pewnego stopnia.
 • Można dać bardzo dużo i serce zranić, a można bardzo malutko i serce rozradować, jakby skrzydÅ‚a komuÅ› przypiąć do ramion. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Moc ludzka jest utkana z cierpliwoÅ›ci i czasu. Nigdy nie trać cierpliwoÅ›ci - to jest ostatni klucz, który otwiera wiele drzwi. (Antoine de Saint-Exupery)
 • Moc ludzka jest utkana z cierpliwoÅ›ci i czasu.Nigdy nie trać cierpliwoÅ›ci - to jest ostatni klucz, który otwiera wiele drzwi.(Antoine de Saint-Exupéry)
 • Modlitwa i samotność czyni czÅ‚owieka Å›wiÄ™tym. ( Åšw. Maksymilian Kolbe )
 • Modlitwa jest azylem każdej troski. (Jan Chryzostom)
 • Modlitwa jest mostem Å‚Ä…czÄ…cym doczesność z wiecznoÅ›ciÄ…, ziemiÄ™ z niebem, czÅ‚owieka z Bogiem. ( Åšw. Urszula Ledóchowska )
 • Modlitwa jest najlepszÄ… bramÄ…, którÄ… posiadamy. Jest ona kluczem, który otwiera serce Boga. PowinieneÅ› mówić do Pana Jezusa również sercem, a nie tylko wargami, co wiÄ™cej w pewnych wypadkach powinieneÅ› mówić tylko sercem. (Åšw. Ojciec Pio)
 • Modlitwa nie polega na tym,żeby dużo myÅ›leć,ale na tym,żeby bardzo kochać.(Åšw.Teresa z Avila)
 • Modlitwa odradza Å›wiat. (Åšw. Maksymilian)
 • Modlitwa przechodzi nie przez rozum, lecz przez serce. ( Carlo Carretto )
 • Modlitwa wytrwaÅ‚a, pokorna i gorÄ…ca bez wÄ…tpienia osiÄ…ga niebo, z którego nigdy nie powróci nie wysÅ‚uchana. ( Åšw. Bernard)
 • More antiquo - starym obyczajem.
 • More maiorum - obyczajem przodków.
 • Mors malum non est, sola ius aequum generis humani - Å›mierć nie jest zÅ‚em, a jedynie prawem obowiÄ…zujÄ…cym caÅ‚y rodzaj ludzki.(Seneka)
 • Musicie ducha hartować, aby móc jak orÅ‚y przelatywać w przyszÅ‚ość Ojczyzny! ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Musicie od siebie wymagać, choćby inni nie wymagali. (Jan PaweÅ‚ II)
12
Dobre Życzenia na Facebooku