Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje.

Znajdź interesujące Cię cytaty, wpisując słowa kluczowe do poniższej wyszukiwarki. Możesz też skorzystać z opcji wyszukiwania alfabetycznego, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych w naszym serwisie cytatów rozpoczynających się od wybranej przez Ciebie litery.

 • Moc ludzka jest utkana z cierpliwoÅ›ci i czasu. Nigdy nie trać cierpliwoÅ›ci - to jest ostatni klucz, który otwiera wiele drzwi. (Antoine de Saint-Exupery)
 • Czego szukasz?
" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z 
 • W życiu duchowym trzeba ciÄ…gle iść do przodu i nigdy się nie cofać. W przeciwnym razie stanie siÄ™ z (nami) tak, jak dzieje siÄ™ z Å‚odziÄ…, która zamiast pÅ‚ynąć do przodu zatrzymuje siÄ™, a wówczas wiatr jÄ… cofa. ( Åšw. Ojciec Pio )
 • W życiu jest coÅ› wiÄ™cej do zrobienia, niż tylko zwiÄ™kszyc tempo. (M. Gandhi)
 • W życiu jest jak w sporcie-czÅ‚owiek musi przejść przez wiele porażek,nim nauczy siÄ™ wygrywać.(Seneka)
 • W edukacji najpierw serce ma być ksztaÅ‚towane,dalej potrzebne i pożyteczne nauki pobierane,dopiero na koÅ„cu przyjemne i zabawne wiadomoÅ›ci powinny być szukane.(St.Staszic)
 • W miÅ‚osierdziu Boga Å›wiat znajdzie pokój, a czÅ‚owiek szczęście. (Jan PaweÅ‚ II)
 • W nieugiÄ™tym proteÅ›cie przeciw zÅ‚u kryje siÄ™ caÅ‚a sól życia.(Antoni Czechow)
 • W skorumpowanym paÅ„stwie wiele jest praw... (Tacyt)
 • W stosunku do Boga nie bÄ…dź skÄ…py, lecz hojny!(Åšw. Wincenty Pallotti)
 • W zepsutym kraju ustanawia siÄ™ wiele praw. (Tacyt)
 • Warto sÅ‚użyć każdemu czÅ‚owiekowi i dla każdego warto siÄ™ poÅ›wiÄ™cić. ( kard.Stefan WyszyÅ„ski )
 • We wszystkich zawirowaniach życia najmÄ…drzejsze, co możemy zrobić, to trzymać siÄ™ Boga. ( papież Benedykt XVI )
 • We wszystkich zawirowaniach życia najmÄ…drzejsze, co możemy zrobić, to trzymać siÄ™ Boga. ( papież Benedykt XVI )
 • We wszystkim tym, co zdarza siÄ™ w życiu czÅ‚owieka, trzeba odczytać Å›lady miÅ‚oÅ›ci Boga. Wtedy do serca wkroczy radość. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • WesoÅ‚a myÅ›l czyni najwiÄ™kszy ciężar lekkim. (J. Kochanowski)
 • Wiadomo, że nie powstaÅ‚o wiele dobrych rzeczy, dlatego że czekaÅ‚o siÄ™ na lepsze. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Wiara i rozum sÄ… jak dwa skrzydÅ‚a, na których duch ludzki unosi siÄ™ ku kontemplacji prawdy. (Jan PaweÅ‚ II)
 • Wiara jest pewnoÅ›ciÄ…, że Bóg troszczy sie o rzeczy najmniejsze. (Soren Kierkegaard)
 • Widzimy współczeÅ›nie odnawiajÄ…cy siÄ™ głód ludzi prawdziwych. To znaczy żyjÄ…cych w prawdzie i miÅ‚oÅ›ci; ludzi jasnych, przejrzystych, którzy majÄ… oblicza prawdziwe, a nie znieksztaÅ‚cone kÅ‚amstwem. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Wiedza bez sumienia jest ruinÄ… duszy.(Åšw. Jan Bosko)
 • Wielcy ludzie sÄ… dumni, mali - próżni. ( George Byron )
 • Wielka miÅ‚ość rzeczy maÅ‚e umie zmieniać na rzeczy wielkie i tylko miÅ‚ość nadaje czynom naszym wartość.( Åšw. Faustyna Kowalska)
 • Wielkie sprawy powstajÄ… w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć siÄ™ sztuki milczenia i skupienia. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Wierny przyjaciel potężna obronÄ…, kto go znalazÅ‚, skarb znalazÅ‚. (Mdr. Syr. 6,14)
 • Wierzyć to przede wszystkim znaczy uznać za prawdÄ™, to czego do koÅ„ca nie ogarnia nas umysÅ‚. Trzeba przyjąć to co Bóg nam objawia. I tu wiara jawi się  w drugim wymiarze: jako zaufanie osobie- nie zwyczajnej osobie, ale Chrystusowi. ( papież Benedykt XVI )
 • WinniÅ›my siÄ™ modlić o Å‚askÄ™:ponieważ Å‚aska jest tym,czego nade wszystko potrzebujemy.(Tomasz a Kempis)
 • WsÅ‚uchaj siÄ™ w ciszÄ™, a usÅ‚yszysz Boga. ( Åšw. Augustyn)
 • WspaniaÅ‚omyÅ›lność jest istotÄ… przyjaźni. ( Oskar Wilde (
 • Wszyscy chcÄ… zmieniać Å›wiat,ale nikt nie chce zmieniać siebie.(Lew ToÅ‚stoj)
 • Wszystkie modlitwy sÄ… dobre, kiedy towarzyszy im wÅ‚aÅ›ciwa intencja i dobra wola. ( Åšw. Ojciec Pio )
 • Wszystkie modlitwy sÄ… dobre, kiedy towarzyszy im wÅ‚aÅ›ciwa intencja i dobra wola. ( Åšw. Ojciec Pio )
 • Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. WierzÄ™. Przyjdź z pomocÄ… niedowiarstwu memu (Mk. 9,23b-24b)
 • Wszystko mi wolno lecz nie wszystko przynosi mi korzyść (Åšw. Augustyn)
 • Wszystko to, co jest przed TobÄ…, pozostaje do zdobycia. Å»yciu, które nadchodzi, możesz nadać gÅ‚Ä™bszÄ… treść, wartość i znaczenie. Zależy to od Twojej oceny życia i czasu, od Twojego stosunku do pracy, od szacunku dla Twego umysÅ‚u, woli i serca, dla twych wartoÅ›ci ludzkich, narodowych i chrzeÅ›cijaÅ„skich. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Wszystko, co nie pochodzi z serca, nie dosiÄ™gnie serca drugiego czÅ‚owieka. (P. Bosmans)
 • Wszystko, co potÄ™piamy u innych, znajdziemy we wÅ‚asnej duszy.(Seneka)
 • Wybieraj, kogo masz kochać. (Cyceron)
 • WyjÄ…tkowe sytuacje zdoÅ‚ajÄ… nas uleczyć z choroby ludzi nasyconych, która pozbawia nas zdolnoÅ›ci oceny prawdziwej wartoÅ›ci Å‚yżki strawy i kromki zeschÅ‚ego chleba. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • WykreÅ›lić ze Å›wiata przyjaźń-to jakby zgasić sÅ‚oÅ„ce na niebie.(Cyceron)
 • Wystrzegajcie siÄ™ podejrzeÅ„,ponieważ sÄ… one truciznÄ… zabijajÄ…cÄ… przyjaźń.(Åšw. Augustyn)
Dobre Życzenia na Facebooku