Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje.

Znajdź interesujące Cię cytaty, wpisując słowa kluczowe do poniższej wyszukiwarki. Możesz też skorzystać z opcji wyszukiwania alfabetycznego, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych w naszym serwisie cytatów rozpoczynających się od wybranej przez Ciebie litery.

 • Widzimy współczeÅ›nie odnawiajÄ…cy siÄ™ głód ludzi prawdziwych. To znaczy żyjÄ…cych w prawdzie i miÅ‚oÅ›ci; ludzi jasnych, przejrzystych, którzy majÄ… oblicza prawdziwe, a nie znieksztaÅ‚cone kÅ‚amstwem. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Czego szukasz?
" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z 
 • Nadzieja jest snem na jawie. (Arystoteles)
 • Nadzieja przychodzi do czÅ‚owieka wraz z drugim czÅ‚owiekiem.(Dante Alighieri)
 • Najlepszym lekarstwem na gniew -jest zwÅ‚oka. (Seneka)
 • NajmÄ…drzejsze sÅ‚owa nie napojÄ… spragnionego tak jak kubek wody. (Sofokles)
 • Najważniejsze jest zwyciÄ™stwo w maÅ‚ym, w czymÅ› niesÅ‚ychanie maÅ‚ym - nad sobÄ…. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • NajwiÄ™kszÄ… mÄ…droÅ›ciÄ… jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • NajwiÄ™kszym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiÄ…ce kombinatów fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • NajwspanialszÄ… siÅ‚Ä… czÅ‚owieka jest rozum. Najwyższym celem rozumu jest poznanie Boga. ( Å›w. Albert Wielki )
 • Należy w sobie dostrzec pozytywne wartoÅ›ci, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze Å›lad Bożej dobroci. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • NaszÄ… mocÄ… jest modlitwa. GdybyÅ›my osÅ‚abli w modlitwie, nie moglibyÅ›my rÄ™czyć za jutro, ale gdy siÄ™ modlimy, możemy być spokojni. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Natura horret vacuum - natura nie znosi próżni.
 • Naturalia non sunt turpia - to, co naturalne, nie przynosi wstydu.
 • Naturalność, to trudna do utrzymania poza... ( Oskar Wilde )
 • Naucz siÄ™ dwóch rzeczy; nigdy nie bÄ…dź zniechÄ™cony tym, że dobre rzeczy przychodzÄ… tutaj na ziemi tak wolno.Po drugie nie zaniedbuj czynienia każdego dnia dobra, które znajduje siÄ™ w zasiÄ™gu twoich możliwoÅ›ci.(Tak mówili ojcowie pustyni)
 • Ne quid nimis - nic ponad miarÄ™.(Solon)
 • Nec Hercules contra plures - siÅ‚a zÅ‚ego na jednego.
 • Nemo ante mortem beatus - nikogo nie można nazwać szczęśliwym przed Å›mierciÄ….(Solon)
 • Nemo est casu bonus - nikt nie jest dobry przez przypadek.(Seneka)
 • Nemo iudex idoneus in propria causa - nikt nie jest odpowiednim sÄ™dziÄ… we wÅ‚asnej sprawie.
 • Nemo propheta in patria sua - nikt nie jest prorokiem we wÅ‚asnej ojczyźnie.
 • Nemo regere potest nisi qui et regi - tylko ten umie rzÄ…dzić, kto umie być posÅ‚usznym wÅ‚adzy.( Seneka, Solon)
 • Nemo sapiens nisi patiens - nie jest mÄ…dry, kto nie jest cierpliwy.
 • Nemo sine vitiis est - nikt nie jest bez wad.
 • Nic nie jest tak ważne jak modlitwa, sprawia ona, że to co niemożliwe, co trudne, staje siÄ™ Å‚atwe. Jest niemożliwe, aby grzeszyÅ‚ czÅ‚owiek, który siÄ™ modli. ( Åšw.Jan Chryzostom )
 • Niczym wiÄ™cej nie jest czÅ‚owiek jak tym, czym jest w oczach Boga. (Åšw. Franciszek z Asyżu)
 • Nie bójcie siÄ™ sÅ‚aboÅ›ci czÅ‚owieka ani jego wielkoÅ›ci! CzÅ‚owiek zawsze jest wielkim nawet w sÅ‚aboÅ›ci. (Jan PaweÅ‚ II)
 • Nie bÄ…dź dumny z siÅ‚y ani z piÄ™knoÅ›ci ciaÅ‚a, które lada choroba może zÅ‚amać i zeszpecić. ( Tomasz a Kempis)
 • Nie brak nam czasu, tylko go trwonimy... (Seneka)
 • Nie chcÄ™ chwalić, aby nie wydawać siÄ™ pochlebcÄ…. (Cyceron)
 • Nie cheÅ‚p się bogactwem, jeÅ›li je posiadasz, ani przyjaciółmi, dlatego że sÄ… możni; ale chlub siÄ™ w Bogu, który wszystkiego użycza, a nade wszystko pragnie dać samego siebie. ( Tomasz a Kempis)
 • Nie jest ubogi ten,któremu wystarcza to,czego używa.(Horacy)
 • Nie liczy siÄ™ wcale wspaniaÅ‚ość twego dzieÅ‚a, ale miÅ‚ość jakÄ… w nie wÅ‚ożyÅ‚eÅ›. ( Matka Teresa z Kalkuty)
 • Nie ma radoÅ›ci bez smutku i goryczy.(Åšw.Augustyn)
 • Nie ma sprawiedliwoÅ›ci bez Å›wiadomoÅ›ci. (Åšw. Augustyn)
 • Nie ma takiego czÅ‚owieka,który by nie kochaÅ‚, ale caÅ‚a rzecz w tym, co kocha. ( Åšw. Augustyn)
 • Nie martwiÄ… mnie te części Biblii których, nie rozumiem. MartwiÄ… mnie te, które rozumiem. (Mark Twain)
 • Nie mów,że czasy sÄ… zÅ‚e, bo czasy to my. ( Å›w. Augustyn )
 • Nie możemy czynić nic wielkiego, tylko maÅ‚e rzeczy z wielkÄ… miÅ‚oÅ›ciÄ…. ( Matka Teresa z Kalkuty )
 • Nie można brnąć bezkrytycznie w tzw. nowoczesność, bo ona jest peÅ‚na faÅ‚szu i bierze ludzi w niewolÄ™. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Nie można mieć Boga za Ojca, kto nie ma KoÅ›cioÅ‚a za matkÄ™. (Åšw. Cyprian)
 • Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Nie myÅ›lcie o szczęściu.Jeżeli przyjdzie,zrobi wam niespodziankÄ™,jeÅ›li nie przyjdzie,nie zrobi wam zawodu.(B.Prus)
 • Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy.Nie brakuje nam czasu, ale trwonimy go. ( Seneka Starszy )
 • Nie patrz kto mówi, ale co mówi. (Åšw. Tomasz)
 • Nie po to siÄ™ żyje, aby pracować, lecz po to siÄ™ pracuje aby żyć. (Marek Aureliusz)
 • Nie posiadanie czyni bogatym, lecz radość.(P.Bosmans)
 • Nie ten żyÅ‚ dÅ‚ugo,kto miaÅ‚ liczne lata,lecz ten,kto zrobiÅ‚ wiele dobrego dla Å›wiata.(Adam Naruszewicz)
 • Nie ten jest mÄ…dry, kto wiele spraw umie, lecz kto zÅ‚e od dobrego rozeznać rozumie. (MikoÅ‚aj Rej)
 • Nie to jest ważne, by krytykować przeszÅ‚ość, lecz aby swój wÅ‚asny wysiÅ‚ek wÅ‚ożyć w lepszÄ… przyszÅ‚ość. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Nie to samo wszystkim przystoi. (Tacyt)
12
Dobre Życzenia na Facebooku