Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje.

Znajdź interesujące Cię cytaty, wpisując słowa kluczowe do poniższej wyszukiwarki. Możesz też skorzystać z opcji wyszukiwania alfabetycznego, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych w naszym serwisie cytatów rozpoczynających się od wybranej przez Ciebie litery.

 • Modlitwa i samotność czyni czÅ‚owieka Å›wiÄ™tym. ( Åšw. Maksymilian Kolbe )
 • Czego szukasz?
" A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z 
 • Nie trzeba innych ciÄ…gle ganić, karcić, wytykać. Należy zawsze odwoÅ‚ywać siÄ™ do wartoÅ›ci, które sÄ… w każdym czÅ‚owieku, chociażby ten czÅ‚owiek byÅ‚ najbardziej sponiewierany i zniszczony. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Nie trzeba kÅ‚aniać siÄ™ okolicznoÅ›ciom,a prawdom kazać,by staÅ‚y za drzwiami.(K.C. Norwid)
 • Nie wszyscy sÄ… powoÅ‚ani, aby być artystami w Å›cisÅ‚ym sensie tego sÅ‚owa. Jednakże w/g KsiÄ™gi Rodzaju zadaniem każdego czÅ‚owieka, jest być twórcÄ… wÅ‚asnego życia : czÅ‚owiek ma uczynić z niego arcydzieÅ‚o sztuki. ( Jan PaweÅ‚ II )
 • Nie wystarczy urodzić siÄ™ czÅ‚owiekiem, trzeba jeszcze być czÅ‚owiekiem. ( kard. Stefan WyszyÅ„ski )
 • Nie zabiegajcie o to, by być użytecznym dla wszystkich, ale dla tych, którzy sÄ… w waszym otoczeniu. (Åšw. Teresa z Avila)
 • Nie zdawaj się nigdy na samego siebie. WszelkÄ… ufność pokÅ‚adaj tylko w Bogu. ( Åšw. Ojciec Pio )
 • Nie zdoÅ‚amy nigdy dostatecznie zrozumieć,jak wielkim dobrem jest umiejÄ™tność zwykÅ‚ego uÅ›miechania siÄ™.(Matka Teresa z Kalkuty)
 • Nie zniechÄ™caj siÄ™ nigdy wobec planów OpatrznoÅ›ci Bożej, która mieszajÄ…c radość ze Å‚zami, tak poszczególnych ludzi i narodów, prowadzi je do osiÄ…gniÄ™cia ostatecznego celu, Zważywszy, że widocznÄ… rÄ™kÄ… czÅ‚owieka, jest zawsze ukryta rÄ™ka Boga. ( Åšw, Ojciec Pio)
 • Niech ci Maryja przemieni w radość wszystkie cierpienia. (Åšw. Ojciec Pio)
 • Niech pociechÄ… dla nas bÄ™dzie to, że żaden ból na Å›wiecie nie trwa wiecznie. KoÅ„czy siÄ™ cierpienie, pojawia siÄ™ radość - tak równoważą siÄ™ nawzajem. (Albert Camus)
 • Niech siÄ™ dzieje wola nieba z niÄ… siÄ™ zawsze zgodzić trzeba.(Zemsta A. Fredro)
 • Niech wiÄ™c komu nie udaÅ‚o siÄ™ być bohaterem, przynajmniej umie docenić i uczcić poÅ›wiÄ™cenia innych. (Adam Mickiewicz)
 • Niechaj siÄ™ nigdy nie znużę dziÄ™kowaniem Ci za miÅ‚osiernÄ… opiekÄ™.(Åšw.Augustyn)
 • Niespokojne jest serce czÅ‚owieka, dopóki nie spocznie w Bogu. (Åšw. Augustyn)
 • Nieznajomość Pisma ÅšwiÄ™tego, to nieznajomość Chrystusa. ( Åšw. Hieronim)
 • Nigdy czÅ‚owiek nie jest tak wielki, jak wtedy gdy klÄ™czy. (Jan XXIII)
 • Nigdy nie jest za wiele dziÄ™kować. (kard. St. WyszyÅ„ski)
 • Nihil est ab omni parte beatum - nie ma rzeczy ze wszystkich stron szczęśliwej.
 • Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu - nie ma nic w umyÅ›le, czego by przedtem w zmysÅ‚ach nie byÅ‚o.(Arystoteles)
 • Nikt nie jest tak stary, aby nie wierzyÅ‚, że może żyć jeszcze parÄ™ lat dÅ‚użej.( Cyceron)
 • Nil desperandum - nie należy rozpaczać.(Horacy)
 • Nil homini certum est - dla czÅ‚owieka nie ma nic pewnego.(Owidiusz)
 • Nil nisi bene - mów dobrze lub wcale.
 • Nomina sunt odiosa - nie należy wymieniać nazwisk.( Cyceron)
 • Non est viri timere sudorem - nie przystoi mężczyźnie bać siÄ™ ciężkiej pracy.(Seneka)
 • Non licet - nie wolno; nie godzi siÄ™.
 • non mortem timemus, sed cogitationem mortis - nie Å›mierci siÄ™ boimy, lecz myÅ›li o Å›mierci.(Seneka)
 • non omnia possumus omnes - nie wszyscy możemy wszystko.
 • Non omnia possumus omnes - nie wszyscy możemy wszystko.
 • Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est - nie ten jest ubogi, kto maÅ‚o ma, ale ten, kto chce mieć wiÄ™cej.(Seneka)
 • Non scholae, sed vitae discimus - uczymy siÄ™ nie dla szkoÅ‚y, ale dla życia.
 • Nosce te ipsum - poznaj samego siebie.
 • Nulla sine Deo mens bona est - bez Boga żadna myÅ›l nie jest dobra.(Seneka)
 • Nullum crimen sine lege - nie ma przestÄ™pstwa bez przepisu prawa.
12
Dobre Życzenia na Facebooku